Home / blog / Paddy Power Betfair thông báo tăng 18% doanh thu

Paddy Power Betfair thông báo tăng 18% doanh thu

Paddy Power Betfair mới công bố báo cáo tài chính cho nửa đầu năm, với doanh thu tăng 18%, lên 759 triệu bảng, và tăng trưởng hai con số ở cả bốn mảng kinh doanh chính.

Lợi nhuận vận hành tăng 39% lên 148 triệu bảng cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016, nhưng nếu xét các khoản liên quan đến vụ sáp nhập thì khoản lỗ vận hành 48 triệu bảng được ghi nhận.

Doanh thu trực tuyến cho nửa đầu năm tăng 20%, ở mức 440 triệu bảng, đồng thời doanh thu từ cá cược thể thao cũng tăng 20%. Doanh thu bán lẻ tăng 12% lên 147 triệu bảng, đồng thời doanh thu từ Úc và Mỹ có mức tăng trưởng tương ứng là 17% và 16%.

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 181 triệu bảng.

Nhà điều hành cũng sửa đổi thời gian dự kiến để đạt được mức tiết kiệm chi phí vận hành 65 triệu bảng đến năm 2017, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Breon Corcoran, Giám đốc điều hành của Paddy Power Betfair, cho biết: “Paddy Power Betfair vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt sau giai đoạn thay đổi đáng kể.

“Việc tái cơ cấu hiện nay phần lớn đã hoàn tất và sự sáp nhập đang mang lại kết quả cao so với kế hoạch.

“Chúng tôi đang tạo nên một sự kết hợp ở tầm vóc quốc tế bằng cách tận dụng tài sản và năng lực riêng của mỗi công ty, đặc biệt là ở các chức năng công nghệ, marketing và thương mại chủ chốt.

Paddy Power Betfair

Mặc dù ngành công nghiệp của chúng tôi mang tính cạnh tranh cao và phải đối mặt với các môi trường kinh tế và quản lý khắt khe, nhưng vị thế vững chắc trên thị trường, quy mô tăng lên và năng lực cải thiện giúp chúng tôi đạt được sự tăng trưởng bền vững và mang lại lợi nhuận.

Trong một tin tức liên quan, nhà điều hành đã thông báo rằng người đồng sáng lập Paddy Power, Stewart Kenny đã từ chức giám đốc không điều hành của hội đồng quản trị.

Check Also

Danny Simpson: các cầu thủ Leicester đang cố gắng hết khả năng

Danny Simpson nói rằng màn trình diễn hôm chủ nhật đã thất bại bởi Man …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *